تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل بیطرفانتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل بیطرفان

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41216
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
عرض با قاب : 75 سانتی متر
طول با قاب : 106 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بادمجانی
رنگ حاشیه : بادمجانی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه گل و بلبل