تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل بیطرفان

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه گل و بلبل بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41217
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
عرض با قاب : 84 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان هشتاد رج اعلا باف