تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سنگی ابریشم بدون قاب

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سنگی ابریشم بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61698
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان سنگی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز گلدان گل سنگی چله و گل ابریشم پنجاه رج