قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22461
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید کامپیوتری
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید هریس کامپیوتری دور گلیم پنجاه رج