شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 11067
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج