دایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50222
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش گرد دستبافت تبریز نقشه علیا گل ابریشم پنجاه رج