قالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشیقالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشیقالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشیقالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشی

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشی

آماده فروش

کد فرش : 22480
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت تبریز نقشه هریس پنجاه رج گل ابریشم رنگ سفارشی