قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دورگلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دورگلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دورگلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دورگلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دورگلیم گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دورگلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22485
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد جدید امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری گنبد امامزاده دور گلیم بافت دار گل ابریشم پنجاه رج اعلا بافت