ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشمذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشمذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشمذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشمذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31268
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 52
طرح : جدید رضایی
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی نفتی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه و گل و چله ابریشم