تابلو فرش دستباف تبریز  وان یکاد جل جلاله برجسته باف کوچک گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز وان یکاد جل جلاله برجسته باف کوچک گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61714
محل بافت : تبریز
عرض : 35 سانتی متر
طول : 54 سانتی متر
عرض با قاب : 56 سانتی متر
طول با قاب : 74 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله برجسته کوچک
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه وان یکاد جل جلاله برجسته بافت گل ابریشم سایز کوچک