تابلو فرش دستباف تبریز منظره جدید چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منظره جدید چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61726
محل بافت : تبریز
عرض : 62 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
عرض با قاب : 83 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره جنگل و رودخانه جدید
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز منظره جدید جنگل و رودخانه چله و گل ابریشم