تابلو فرش دستباف تبریز  عروسی پاپ تولیدی عبدالسلام بدون قابتابلو فرش دستباف تبریز  عروسی پاپ تولیدی عبدالسلام بدون قابتابلو فرش دستباف تبریز  عروسی پاپ تولیدی عبدالسلام بدون قابتابلو فرش دستباف تبریز  عروسی پاپ تولیدی عبدالسلام بدون قاب

تابلو فرش دستباف تبریز عروسی پاپ تولیدی عبدالسلام بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61729
محل بافت : تبریز
عرض : 88 سانتی متر
طول : 130 سانتی متر
عرض با قاب : 111 سانتی متر
طول با قاب : 152 سانتی متر
رج : 55
طرح : فرانسوی مهمانی پاپ
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه مهمانی پاپ چله و گل ابریشم تولیدی عبد السلام