ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41222
محل بافت : تبریز
عرض : 71 سانتی متر
طول : 117 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم پنجاه رج