قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله دور گلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله دور گلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله دور گلیم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله دور گلیم گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله دور گلیم گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22491
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله دور گلیم بافت دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله دور گلیم بافت دار گل ابریشم پنجاه رج