شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11077
محل بافت : تبریز
عرض : 207 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیوا قلم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم پنجاه رج