شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11072
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد جدید امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده دور گلیم دار گل ابریشم پنجاه رج