ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارساذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارساذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارساذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارساذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارساذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارسا

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک پارسا

آماده فروش

کد فرش : 41226
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل رز رحمانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی پارسا نقشه گل رز رحمانی