ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی تولیدی طلاکوبذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی تولیدی طلاکوبذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی تولیدی طلاکوبذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی تولیدی طلاکوبذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی تولیدی طلاکوب

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح خشتی تولیدی طلاکوب

فروخته شده

کد فرش : 31306
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی تلخ ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی دکتر طلا کوب نقشه خشت تلخ