قالیچه دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22496
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 153 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت ماهی جدید نه متن گل ابریشم پنجاه رج