ذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31307
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 103 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت ماهی جدید هفت متن گل ابریشم پنجاه رج