ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی یکطرفه تولیدی نعیمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی یکطرفه تولیدی نعیمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی یکطرفه تولیدی نعیمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی یکطرفه تولیدی نعیمیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی یکطرفه تولیدی نعیمی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنجی یکطرفه تولیدی نعیمی

آماده فروش

کد فرش : 31309
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج یک طرفه تمام گل نعیمی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نعیمی نقشه ترنجی یکطرفه گل ریز