ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کنگره ای گلریز تولیدی رحمانیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کنگره ای گلریز تولیدی رحمانیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کنگره ای گلریز تولیدی رحمانیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کنگره ای گلریز تولیدی رحمانیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کنگره ای گلریز تولیدی رحمانی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کنگره ای گلریز تولیدی رحمانی

آماده فروش

کد فرش : 31308
محل بافت : قم
عرض : 104 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 80
طرح : کنگره ای گلریز رحمانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی رحمانی اعلا باف