ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک رضاییذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک رضاییذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک رضاییذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک رضاییذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک رضایی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم مارک رضایی

آماده فروش

کد فرش : 41230
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 116 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج تمام گل رضایی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی رضایی اعلا بافت