ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده

آماده فروش

کد فرش : 41231
محل بافت : قم
عرض : 78 سانتی متر
طول : 119 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج تمام گل کف ساده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده اعلا بافت