شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11078
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 317 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیوا قلم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید شیوا قلم پنجاه رج گل ابریشم