جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11080
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید کف متن وحاشیه ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 32 کیلوگرم

۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج واقعی