ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج گلریز اعلاذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج گلریز اعلاذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج گلریز اعلاذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج گلریز اعلاذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج گلریز اعلا

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج گلریز اعلا

فروخته شده

کد فرش : 31312
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 147 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج گل ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : گلبهی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم نقشه لچک ترنج گلریز اعلا بافت