ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه علیا جدید گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31316
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید دور گلیم دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم دور گلیم باف دار