ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه تقی زاده چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31303
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشم پنجاه رج