ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید دوکف ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید دوکف ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید دوکف ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید دوکف ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید دوکف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31299
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 55
طرح : میرزایی جدید کف متن و حاشیه ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید میرزایی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج واقعی