قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و دو کف ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی چله و دو کف ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22494
محل بافت : تبریز
عرض : 148 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید کف متن وحاشیه ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج