دایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر و نیم طرح علیا گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50224
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش گرد دستبافت قطر یک ونیم متر گل ابریشم نقشه جدید علیا گل ابریشم پنجاه رج