ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم ترنج یکرفه تولیدی شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 31325
محل بافت : قم
عرض : 98 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج یکطرفه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شیرازی نقشه ترنج یکطرفه اعلا بافت تارو پود ابریشم