جفت ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31304
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 103 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید ماهی هفت متن گل ابریشم پنجاه رج واقعی استاد بافت