ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم چهار قل و اسما الله و وان یکاد

آماده فروش

کد فرش : 41233
محل بافت : قم
عرض : 81 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد - چهار قل - اسما الله
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم اسما الله و چهار قل و وان یکاد اعلا بافت بینظیر