ستونی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محمد بیگی ستونی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محمد بیگی ستونی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محمد بیگی ستونی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محمد بیگی

ستونی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محمد بیگی

فروخته شده

کد فرش : 41234
محل بافت : قم
عرض : 31 سانتی متر
طول : 81 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 98 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی کف ساده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرخابی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ستونی دستبافت تمام ابریشم قم مارک محمد بیگی اعلا باف