ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی

آماده فروش

کد فرش : 41235
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج شفیعی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شفیعی چله رنگی اعلا بافت