سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرری

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرری

فروخته شده

کد فرش : 41238
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج محرری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرری هفتاد و پنج رج مشکی