سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرریسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرری

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرری

آماده فروش

کد فرش : 41238
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج محرری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محرری هفتاد و پنج رج مشکی