کناره گلیم شیرازی

کناره گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80308
محل بافت : شیراز
عرض : 80 سانتی متر
طول : 183 سانتی متر
رج : 0
طرح : شانه سر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

کناره تمام پشم رنگ گیاهی