شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشت شیرین

رزرو شده

کد فرش : 11084
محل بافت : قم
عرض : 202 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشت شیرین روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین روزگرد هشتاد رج