تابلو فرش تبریز سبد گل سیدیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز سبد گل سیدیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61737
محل بافت : تبریز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 84 سانتی متر
عرض با قاب : 82 سانتی متر
طول با قاب : 107 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل عرضی تولیدی سیدیان سردرودی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عرضی چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج با قاب جدید