شش متری دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم دست دوم سالم

شش متری دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 11085
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 207 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت نقشه ماهی تبریز هفت متن گل ابریشم پنجاه رج دست دوم در حد نو سالم