تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی شیر برجسته باف بدون قاب

تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی شیر برجسته باف بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61744
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
رج : 55
طرح : سکه پهلوی قسمت شیر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سکه پهلوی قسمت شیر برجسته باف چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج