ذرع و نیم  گلیم شیرازی

ذرع و نیم گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80311
محل بافت : شیراز
عرض : 88 سانتی متر
طول : 141 سانتی متر
رج : 0
طرح : ده گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع ونیم تمام پشم رنگ گیاهی