قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه دسته گلی تولیدی روزگرد

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه دسته گلی تولیدی روزگرد

آماده فروش

کد فرش : 22506
محل بافت : قم
عرض : 136 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی دسته گلی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه گلدانی دسته گلی اعلا باف