کناره کوچک دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردکناره کوچک دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردکناره کوچک دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگردکناره کوچک دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگرد

کناره کوچک دستباف تمام ابریشم قم خشتی تولیدی روزگرد

آماده فروش

کد فرش : 41244
محل بافت : قم
عرض : 51 سانتی متر
طول : 110 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشت شیرین روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کناره کوچک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد هشتاد رج نقشه خشت شیرین اعلا بافت