جفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعیجفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعی

جفت نه متری دستباف تبریز طرح نامی هفتاد رج واقعی

آماده فروش

کد فرش : 41248
محل بافت : تبریز
عرض : 245 سانتی متر
طول : 353 سانتی متر
رج : 70
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 50 کیلوگرم

۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متری دستبافت تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم هفتاد رج واقعی