ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید صدف بیطرفانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید صدف بیطرفانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید صدف بیطرفانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید صدف بیطرفانذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید صدف بیطرفان

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم نقشه جدید صدف بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 31335
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 80
طرح : صدف تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طوسی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشنم قم تولیدی بیطفان طرح جدید صدف هشتاد رج اعلا بافت