ذرع و نیم  گلیم شیرازی دستباف

ذرع و نیم گلیم شیرازی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80312
محل بافت : شیراز
عرض : 97 سانتی متر
طول : 137 سانتی متر
رج : 0
طرح : هشت گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع ونیم تمام پشم رنگ گیاهی گلیم دستبافت