قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح بهشتی گل ابریشم پنجاه رجقالیچه سه متری دستباف تبریز طرح بهشتی گل ابریشم پنجاه رجقالیچه سه متری دستباف تبریز طرح بهشتی گل ابریشم پنجاه رجقالیچه سه متری دستباف تبریز طرح بهشتی گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح بهشتی گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22511
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 213 سانتی متر
رج : 50
طرح : بهشتی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز نقشه بهشتی گل ابریشم پنجاه رج خوش بافت